Քիմիաթերապիա


 • «Քիﬕաթերապիա. ուղեցույց հիվանդների և խնամատարների համար» գրքույկը մշակվել է ՀԵՆԱՐԱՆ բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, արձագանքելով հիվանդների հնչեցրած՝ հայալեզու համապատասխան ուղղորդիչ գրականություն ունենալու անհրաժեշտության կոչին։
  Գրքույկը նախատեսված է քիﬕաթերապևտիկ բուժում ստացող հիվանդների և նրանց խնամատարների համար։ Հայ բժիշկները, համագործակցելով քաղցկեղ վերապրածների և պացիենտական կազմակերպությունների հետ, հավաքագրել են համակողմանի տեղեկատվություն հիվանդներին հուզող բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ։ Գրքույկում մանրամասնորեն լուսաբանված են քիﬕաթերապևտիկ բուժման հնարավոր բարդությունները և կողﬓակի ազդեցությունները, տրված են պարզ և հակիրճ խորհուրդներ, թե ինչպես պայքարել դրանց դեմ և զերծ ﬓալ հնարավոր սխալներից։
  2018թ-ին ԱՄՆ դեսպանության Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի ֆինանսավորմամբ իրականացվել է որոշ նյութերի թարգմանությունն ու հավաքագրումը, ինչպես նաև տպագրվել է գրքույկի 6,000 օրինակ, որոնք պացիենտներին տրամադրվում են անվճար։

Ճառագայթային թերապիա


 • «Ճառագայթային թերապիա. ուղեցույց պացիենտների և խնամատարների համար» պացիենտական գրքույկը մշակվել է ՀԵՆԱՐԱՆ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, արձագանքելով հիվանդների հնչեցրած՝ հայալեզու համապատասխան ուղղորդիչ գրականություն ունենալու անհրաժեշտության կոչին։
  Գրքույկը նախատեսված է ճառագայթային բուժում ստացող պացիենտների և նրանց խնամատարների համար։ ՀԵՆԱՐԱՆ հիմնադրամը, համագործակցելով հայ բժիշկների և քաղցկեղ վերապրածների հետ, հավաքագրել է համակողմանի տեղեկություններ հիվանդներին հուզող բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ։ Գրքույկում մանրամասնորեն լուսաբանված են ճառագայթային բուժման հնարավոր բարդություններն ու կողﬓակի ազդեցությունները, տրված են պարզ ու հակիրճ խորհուրդներ, թե ինչպես պայքարել դրանց դեմ և զերծ ﬓալ հնարավոր սխալներից։
  2021թ-ին Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպանության ֆինանսավորմամբ իրականացվել է գրքույկի 2,000 օրինակի տպագրություն, որոնք պացիենտներին տրամադրվում են ԱՆՎՃԱՐ։

Կրծքագեղձի քաղցկեղ


 • Ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Կլինիկական ուռուցքաբանության ամերիկյան միության (ASCO) կողմից կազմված «ASCO-ի պատասխաններ․ կրծքագեղձի քաղցկեղ» հրատարակման հայկական տարբերակը: Տվյալ պացիենտական գրքույկի հայերեն թարգմանության հատուկ թույլտվությունը ASCO-ն 2018թ․ տրամադրել է ՀԵՆԱՐԱՆ բարեգործական հիմնադրամին։
  Գրքույկում զետեղված տեղեկատվությունը լիովին ադապտացված է ոչ պրոֆեսիոնալ լսարանի համար: Անգլերեն լեզվով սկզբնաղբյուրը հասանելի է այստեղ
  Պացիենտների համար նախատեսված գրքույկը կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ կարևորագույն տեղեկատվություն է պարունակում, որը նախապատրաստվել է աշխարհի առաջատար ուռուցքաբանական կենտրոնների փորձի հիման վրա: Գրքույկը հասցեագրված է կրծքագեղձի քաղցկեղ ախտորոշմամբ հիվանդներին և նրանց հարազատներին` բուժող բժշկի հետ քննարկելու ախտորոշիչ և բուժական միջոցառումների ծրագիրը և բուժման հանդեպ օրգանիզմի հակվածությունը, ինչպես նաև բարձրացնելու հիվանդության և դրա բուժման նորագույն եղանակների մասին տեղեկացվածությունը։
  2018թ-ին ԱՄՆ դեսպանության Ժողովրդավարության հանձնաժողովի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի ֆինանսավորմամբ տպագրվել է գրքույկի 1,000 օրինակ, որոնք պացիենտներին տրամադրվում են անվճար։

Արգանդի վզիկի քաղցկեղ


 • Ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Գինեկոլոգիական քաղցկեղով պացիենտների շահերի պաշտպանության խմբերի եվրոպական ցանցի (ENGAGe) կողմից կազմված «Արգանդի վզիկի քաղցկեղ» տեղեկատվական թերթիկի հայերեն տարբերակը:
  Թերթիկում զետեղված տեղեկատվությունը լիովին ադապտացված է ոչ պրոֆեսիոնալ լսարանի համար: Հայալեզու տարբերակը համալրում է 10-ից ավելի լեզուներով թարգմանված այս տեղեկատվական թերթիկի շարքը, որն հասանելի է այստեղ
  Թերթիկն արգանդի վզիկի քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ կարևորագույն տեղեկատվություն է պարունակում, որը մշակվել է Եվրոպայի առաջատար ուռուցքաբանական կենտրոնների փորձի հիման վրա:
  Տեղեկատվական թերթիկը պատրաստվել է ՀԵՆԱՐԱՆ բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ու միջոցներով և տրամադրվում է ԱՆՎՃԱՐ։

Լիմֆեդեմա


 • «Լիմֆեդեմա. ուղեցույց կրծքագեղձի քաղցկեղով ախտորոշված պացիենտների համար» պացիենտական գրքույկը նախատեսված է կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ բուժում ստացող կանանց համար, որոնց մոտ առկա է լիմֆեդեմայի առաջացման ռիսկ։
  ՀԵՆԱՐԱՆ բարեգործական հիմնադրամը, համագործակցելով հայ բժիշկների և քաղցկեղ վերապրածների հետ, հավաքագրել է համակողմանի տեղեկատվություն հիվանդներին հուզող բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ, որոնք կարող են առաջանալ կրծքագեղձի քաղցկեղով պայմանավորված վիրահատական և/կամ ճառագայթային բուժումից հետո. ի՞նչ է լիմֆեդեման և ի՞նչ ախտանշաններով է այն դրսևորվում, ինչպե՞ս կազմակերպել ձեռքի ու թևի խնամքը և այլն։
  Այս գրքույկը հրատարակվել է որոշ անհատ նվիրատուների աջակցությամբ և պացիենտներին տրամադրվում է անվճար։

Կրծքագեղձի բիոպսիա


 • Ախտորոշման գործընթացում թերևս շատերդ լսած կլինեք բժշկից, որ կա բիոպսիայի անհրաժեշտություն՝ հաստատելու կամ հերքելու քաղցկեղի կասկածը:
  Կրծքագեղձի դեպքում բիոպսիան ստուգում է` ըստ մամոգրաֆիկ նկարի՝ կրծքագեղձում հայտնաբերված գոյացությունը կամ կասկածելի հատվածը քաղցկեղայի՞ն (չարորակ) է, թե՝ ոչ քաղցկեղայի՞ն (բարորակ): Բիոպսիայի նմուշի հետազոտությունը միակ ճշգրիտ միջոցն է՝ հայտնաբերելու քաղցկեղային բջիջների առկայությունը:
  Առավել մանրամասն կրծքագեղձի բիոպսիայի, դրա տեսակների և իրականացման գործընթացի մասին կարող եք ծանոթանալ «Կրծքագեղձի բիոպսիա» էջում, իսկ բիոպսիայից հետո անհրաժեշտ գործողությունները ներկայացված են այս տեղեկատվական թերթիկում՝ նախատեսված պացիենտների համար։

Կրծքագեղձի ինքնազննում


 • Կրծքագեղձի ինքնազննումը դեռևս համարվում է արդյունավետ մեթոդ կրծքագեղձի բարորակ և չարորակ նորագոյացությունների վաղ հայտնաբերման կամ ախտորոշման գործում։ Կրծքագեղձի կանոնավոր ինքնազննում կատարող կանայք, լինելով իրազեկված և տիրապետելով ինքնազննում կատարելու ճիշտ տեխնիկային, կարողանում են կրծքագեղձում ինքնուրույն հայտնաբերել որոշակի վաղ փոփոխություններ։
  Յուրաքանչյուր կին պետք է իմանա, որ աﬔն աﬕս՝ դաշտանի ավարտից 2-3 օր անց, պետք է զննի սեփական կուրծքը։ Դաշտանադադարում գտնվող կանայք ևս պետք է կրծքագեղձի զննում՝ յուրաքանչյուր ամսվա ինչ-որ որոշակի օր (օրինակ՝ 1-ին, 3-րդ կամ 5-րդ)՝ կանոնավոր պարբերականությամբ։
  Կրծքագեղձի կանոնավոր ինքնազննումը կարող եք կազմակերպել՝ հետևելով այս տեղեկատվական թերթիկին։